فوتبال تمام شد⚽️
با همه غم ها و غم هایش🙃
اکنون به زندگی عادی بر می گردیم🎪
شما به کنکور آخر هفته🥇
و ما هم به قیمت دلار می پردازیم💸

به امید موفقیت های بزرگ همه شما❤️