🌸یک خبر خوب:
عمومی های کنکور ریاضی 97 منطقی بود.
متن عربی آسان بوده است. (درباره یک حیوان)
ان شاء الله امسال صد زیاد خواهیم داشت❤️
از  13 سوال قواعد، 12 سوال عینا یا شبیهش را در همایش پیش بینی سوالات حل کردیم🙂